https://www.facebook.com/JungleLevelFitness/videos/1118181525190034

Dneska mi kamarád poslal na Facebooku video s manipulací a ptal se mě, jestli to taky provádím. Vypadá to sice hrůzostrašně, ale v reálu není, to jen překvapená reakce pacientky, která nečekala tak výrazné křupnutí (fenomén lupnutí) 😀 Ale nemusíte se bát, manipulace neprovádím, to je spíš specialita amerických chiropraktiků, u nás se provádí šetrnější varianta – mobilizace. V následujících řádcích máte porovnání a následně i vysvětlení, co ta mobilizace vlastně je a proč se používá.

– Kloubní manipulace je jednorázový pohyb v kloubu. Manipulaci provádíme po dosažení předpětí jemným rychlým nárazem, kterým se od sebe styčné plochy kloubu oddalují ve smyslu distrakce, nebo se proti sobě posunují, event. se kombinují oba směry pohybu.

– Kloubní mobilizace je postupné zvětšování pohybu v kloubu, opakujícími se pohyby na hranici možného pohybu, tedy těsně před dosažením předpětí v kloubu. Při opakování pohybu se nevracíme do středního nebo výchozího postavení, ale pokračujeme v dosažené hranici pohybu.

Mobilizace

Mobilizace je postupný, nenásilný, opakovaný pohyb ve směru blokády, který slouží k obnovení pohyblivosti v daném segmentu. Mobilizace, společně s uvolněním okolních měkkých tkání, se zařazuje na začátek terapie pro přípravu určité části těla.

Používá se u funkčního omezení hybnosti kloubů a měkkých tkání. V rámci mobilizace jemným tlakem dosáhneme předpětí, tzn., dostaneme se k bariéře a počkáme na uvolnění. Rozeznáváme 3 typy bariér – anatomickou (je chráněna anatomickými strukturami nemůžeme jí dosáhnout), fyziologickou (první odpor při pasivním pohybu, lehce překonatelný), patologickou (méně poddajná a pružná než bariéra fyziologická).

Nás zajímá hlavně bariéra patologická, která se může objevit jak v jednom, tak ve více směrech najednou. „Funkční omezení kloubní pohyblivosti bývají pravidelně spojeny se spoušťovými svalovými body (trigger points), které samy o sobě omezují pohyblivost a představují hlavní příčinu blokád, tj. předmět mobilizací“ (Kolář, 2009)

Kdy mobilizaci provádíme?

  • Funkční kloubní blokáda – nejčastější indikace
  • Chronické, degenerativní onemocnění
  • Poúrazové stavy
  • Stavy po dlouhodobých fixacích

Zdroje: Nikola Komendová, 2018, BP – Využití mobilizací v ergoterapii, Karel Lewit, 2003, Manipulační léčba

Mobilizace vs. manipulace
Štítky:                                

Napsat komentář