Co že je vlastně ta ergonomie?

Ergonomie není sprosté slovo, jak si často mnoho lidí myslí, ale ve zkratce to je: „soubor technik, znalostí a prostředků, které mají za úkol přizpůsobit pracoviště fyzickým a duševním potřebám člověka

Při posuzování pracoviště bereme v potaz několik prvků. Patří mezi ně:

  • charakter pracovní činnosti
  • poloha pracovníka při jejím vykonávání.
  • vybavenost pracoviště
  • jeho organizace
  • případná pohyblivost
  • čas strávený na pracovišti
  • Hygienické normy a bezpečnostní předpisy se liší u každé firmy, ale spolu s dalšími aspekty je musíme do posuzování zařadit.

Určitě vás nepřekvapí, že správně řešená ergonomie má víc jak pozitivní vliv na pracovníka ve vykonávání činnosti, přispívá k efektivitě práce a současně i minimalizuje riziko vzniku nemocí z povolání

Pokud chceme být při posuzování ergonomie komplexní, musíme brát v potaz i některé externí vlivy:

  • osvětlení daného pracoviště
  • hladina hluku v jeho okolí
  • přístupnost pracoviště a další

Co je to ergonomie?

Napsat komentář